ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU - 1.4.2015

ítomní : Lukáš J., Kučerová N., Broskevičová M., Gotzingerová M., Funiok M., Kocurová A.,

 

1)      předseda zahájil schůzi a přednesl zprávu o činnosti klubu od poslední čl. Schůze.

 

VV projednal a schválil:

-          zprávu o získání dotací z nadačního fondu srdcovka a  nákup překážek pro agility

-          plan akcí na rok 2015

-          plan brigád

-          úpravu webových stránek klubu

-          zdarma pronájem klubových prostor pro dětský domov Karviná v termínu od 14. – 28.8.2015

 

 

 

 

Zapsal: Jaromír Lukáš

 

 

 
2015 Bajulinet