ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU - 11.11.2015

Přítomni:Lukáš,Kučerová,Džumanová,Gotzingerová,Broskevičová,Kocurová

Omluvena:Blatoňová

K projednání:  1/ příprava čl.schůze

                          2/připrava rozpočtu 2016

                          3/projednání brig.hodin

                         4/přijetí nových členů

                          5/čl.příspěvky

                         6/akce 2016

                         7/dotace 2016

 

1/Členská schůze byla naplánována na 22.1. v 18 h.  Předseda rozešle emailem 

2/  Rozpočet se připraví ke konci roku 2015 ,čl.příspěvky je nutné zaplatit do  15.12.2015 !!!! Příspěvek zůstává stejný 500 Kč /osoba důchodci a nezletilí 250 Kč  záloha za brig.hodiny 2400 Kč

3/Brigádnické hodiny zůstaly ve stejném počtu,tj. 16 h. za rok,důchodci a nezletilí 8 h.Neodpracované hodiny budou těm kdo nesplnili  oznámeny emailem,je třeba doplatit 150 Kč za neodpracovanou hodinu ,75,- Kč nezletilí a důchodci

4/Přijata nová členka do sportovky, pí Chvojková ,další zájemce mají možnost se přihlásit do 25.11.2015,přihlášku originál doručit jednatelce klubu,nebo doručit na výroční schůzi,fotokopii poslat emailem předsedovi do 25.11.2015

5/čl.příspěvky- nutno zaplatit do  15.12.2015 !!!! Příspěvek zůstává stejný- 500 Kč /osoba, důchodci a nezletilí 250 Kč  záloha za brig.hodiny 2400 Kč

6/akce  -jednotliví výcvikáři nahlásí předsedovi do termínu výroční schůze

7/p.Gotzingerová nahlásí dotace na ministerstvo školství

    p.Kocurová zjistí  na obci jaké jsou možnosti dostat dotace,zažádá o ně

   p.Gotzingerová ohlídá nadaci Srdcovka

 

Jednotliví výcvikáři pošlou emailem předsedovi jaké mají požadavky na zakoupení pomůcek na rok 2016

Na výroční schůzi budou odměněni reprezentanti ,kteří startovali na MS

Seznam dodá VV výcvikářka agility/zatím navrženy Glogarová,Schovancová,Doláková /

Schválená odměna pro webmastera Linetovou 1000,-Kč za rok 2015

Domluveny podmínky pro pronájem areálu,klubovny VŠE HLÁSIT PŘEDSEDOVI A HL.VÝCVIKÁŘI !!!

V areálu probíhá zakopávání jímky,bude odstavena voda v celém areálu

 

11.11.2015 zapsala Broskevičová

 

 

 

 
2015 Bajulinet