ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU - 22.1.2016

1. ÚVOD
2. ZPRÁVA POKLADNÍ
3. ZPRÁVA HLAVNÍCH VÝCVIKÁŘŮ (AGI + SPORTOVKA)
4. ZPRÁVA HOSPODÁŘE
5. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE
6. NÁVR ROZPOČTU1. Úvodem předseda přivítal členy, kteří se sešli v počtu 22 ( prezenční listina přiložená),
vyslovil spokojenost s práci VV, výcvikářů, revizní komise , za vem poděkoval.

2. Zpráva pokladní obsahovala mimo celkového přehledů příjmů a výdajů ( zpr.přiložená)
informaci o zrušení účtu u ČSOB a založení nového u FIO banky.

3. Zprávu za sportovní kynologii přednesla Nicolle Kučerová, za agility zprávu přednesla
Katka Džumanová - obě zprávy přiložené.
Termíny zkoušek, akcí a podobně, za agility i sportovní kynologii, budou zapsané
v kalendáři na webových stránkách klubu.

4. Zpráva hospodaře se týkala především sdělení o pracovních iniciativách dvou osob,
kteří v klubu vykonávají veřejně prospěšné práce

5. Zprávu za revizní komisi přednesl Marcel Funiok, který sdělil, že komise nenašla žádné
závady v provozu klubu. Komise pracovala ve složení Funiok, Kocurová, Pečínka a to d
do 5/2015, kdy p. Pečínka odstoupil z funkce a byl nahrazený Dr. Voříškem.

6. Návrh rozpočtu na rok 2016 byl schválen s tím, že se upravuje návrh částky na sport.
překážky pro agility ,z částky 20.000,-Kč na částku až do výše 40.000,-Kč. Přesná
částka bude doplněná až po informací o výši dotací.
Maximální částka, kterou klub poskytne bude do výše 40.000,-Kč, budou-li dotace
vyšší než 40.000,-Kč, tak za zbytek se ještě koupí překážky pro agility.

S ohledem na to, že se rekultivuje polovina plochy cvičáku a lze využívat jenom druhou
půlku, budou poplatky za pronájem areálu jenom za polovinu původního poplatku a to
místo 1000,-Kč, jenom 500,-Kč.

7. Diskuze
Předseda poprosil o přísné dodržování disciplíny a nechodit, nepouštět psa na půlku
cvičáku, který se rekultivuje, především v době růstu trávy.
Na webových stránkách bude umístěn kalendář do kterého se budou zapisovat veškeré
akce v areálu cvičáku ( zkoušky, závody, tábory a podobně) .O toto se bude starat
Martina Broskevičová, která tyto informace předá webmasterovi po schválení VV.

Bartel – dostane klíče od skladu( uzávěr vody) a kanceláře.
Kučková poukázala na to, že osvětlení cvičáku není v pořádku!!!

7.5.2016 v 16.00 hod bude „VAJEČINA“
Blatoňová Františka

 

 

 
2015 Bajulinet