ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU - 10.8.2016

Přítomní : Lukáš, Funiok, Blatoňová, Broskevičová, Götzingerová, Kučerová, Poppelka


Program:


1) dotace
2) brigády, příprava na podzimní závody a akce
3) příprava členské schůze
4) diskuze1) V roce 2015 dostal klub tyto dotace:

a) od obce(Horní Suchá) 15.000,-Kč, kterou je potřeba vyučtovat do konce ledna 2017
+ 8.000,-Kč na konkretní potřeby( ceny, cestování a podobně) – vyučtovat – leden 17

b) od SRDCOVKA – nadace OKD, částku 10.000,-Kč – vyučtováno

c) MŠMT – 25.000,-Kč – nutno doložit fakturu

d) ČKS – 11.500,-Kč – vyučtovat do 4.11.2016

VV ukládá Götzingerové M., aby do 14 dnů zpracovala do tabulky aktuální stav dotací, včetně s datem vučtování .
Bude-li se žádat o další dotace, je potřeba, aby se vše organizovala přes jednu osobu a to buď Marcelu Götzingerovou, nebo předsedu klubu,

VV ukládá Martině Broskevičové zaslat doklady plateb za vodu + elektřinu za rok 2016

Za dotace ČKS – předseda objedná dřevo, zajistí se vývoz jímky a Pavel Poppelka zajistí revizi komína.


2) Brigády.
Předseda snížil počet hodin na 8 a 8 členů ještě nemá splněno, bude ještě jeden termín
brigády, potom už jenom individuálně přes Marcela Funioka.
S návaznosti na brigády vznesla Katka Džumanová stížnost na Kučkovou, že neuklidila klubovnu a sociální zařízení!!!

Příprava na podzimní klubové závody a akce:
Je potřeba připravit podzimní klubové závody- Kučerová Nicolle
Od 7.září začínají kurzy poslušnosti pro veřejnost, od 16.00 hod, kurzovné 800,-Kč
povede Adriana Kučková
Martina Broskevičová zařídí vložení infa na klubové stránky.

3) Příprava členské schůze.

Je potřeba připravit členskou schůzi a to především s ohledem na avizované odstoupené
J. Lukáše z funkce předsedy klubu a to k 31.12.2016.

a) příprava organizačního řádu – z důvodu změny funkcí
b) je nutné připravit rozpočet na rok 2017 ( Funiok + Poppelka s pomocí Lukáše)Diskuze:

Kučerová žádá zakoupení jedné makety – VV schválil
Poppelka – dodá Lukášovi jeden dárkový poukaz v hodnotě 800,-KčZapsala : Blatoňová Františka, jednatelka

 

 

 
2015 Bajulinet